Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Masurile preventive in procesul penal

In procesul penal masurile preventive sunt dispuse de regula si daca se impune, la momentul la care o persoana este citata in calitate de suspect sau inculpat, debutând cu măsura reținerii pentru 24 de ore si urmând cu propunerea de luare a uneia dintre celelalte masuri preventive.

 

Art. 202. Codul de procedura penala – Scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive

(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.

(2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menţinută dacă există o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale.

(3) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.

(4) Măsurile preventive sunt:

  1. reţinerea;
  2. controlul judiciar;
  3. controlul judiciar pe cauţiune;
  4. arestul la domiciliu;
  5. arestarea preventivă.

AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ?