DREPTUL MUNCII

AVEȚI NEVOI DE CONSULTANȚĂ DREPTUL MUNCII?

Dreptul Muncii

Convențiile de muncă reprezintă unele dintre cele mai numeroase raporturi juridice, întrucât fiecare cetățean ce deține un loc de muncă este subiect al unui asemenea raport, la fel că și angajatorul de altfel. Raporturile juridice cu privire la încadrarea în muncă se regăsesc, în genere, în două mari grupe: contractele de muncă individuale și contractele colective de muncă.

Cele mai multe contracte de muncă sunt individuale, și anume, fie încheiate între o persoană fizică (angajat) și o persoană juridică de drept privat sau public (societate, instituție publică, autoritate de stat, asociație, fundație, etc.).

Pe de altă parte, avem contractele collective de muncă, definite de lege drept convenția încheiată între angajator sau organizație patronală pe de o parte și salariați, reprezentați prin sindicate de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind contractul de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. Particularitățile acestui contract constau în aceea că negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are mai puțîn de 21 de salariați.

Fie că vorbim de un contract individual, fie de unul colectiv, în cadrul raporturilor de muncă pot apărea diferite situații ce pot reprezenta la rândul sau litigii de muncă. Pentru astfel de cazuri, în care fie angajatul, fie angajatorul, se consideră lezați prin nerespectarea clauzelor contractuale de către cealaltă parte, cabinetul de avocat va stă la dispoziție în vederea medierii unor asemenea situații sau, după, caz, în vederea reprezentării în instanța pentru asemenea litigii.

SOLICITARE CONSULTANȚĂ