Drept Comercial

AVEȚI NEVOI DE CONSULTANȚĂ DREPT COMERCIAL?

DREPT COMERCIAL

Această secțiune include raporturile comerciale reglementate de Codul Civil și de legislația specială din domeniu (Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, Legea prevenirii nr. 270/2017, etc.) respectiv raporturile dintre profesioniștii ce exploatează o întreprindere și/sau persoane fizice, asociații/fundații, alte entități.

Sediul principal al materiei este conținut de Legea societăților, normele din acest act normativ reglementând funcționarea persoanelor juridice ce întreprind activități comerciale, și se completează cu normele conținute de Codul Civil din 2009.

În raporturile comerciale, probabil unul dintre cele mai importante considerente este operativitatea, iar din acest punct de vedere, anumite litigii pot fi preîntâmpinate sau stinse pe calea unei medieri, sau rezolvate prin intermediul unor proceduri speciale enumarete mai jos.

Procedura Ordonanței de plata

Prezintă avantajul rapidității, fiind o procedura de urgență.

Este o procedura aplicabilă creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plata a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă (o autoritate publică sau un organism de drept public), constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut sau Regulament.

Procedura nu este aplicabilă creanțelor înscrise la masă credală în cadrul insolvenței.

Pentru a urmă această procedura specială, sunt necesare înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate, precum orice alte înscrisuri doveditoare ale existenței acestei sume. De asemnea, prin această procedura, alături de debitul principal se pot solicită și dobânzi ori daune interese suplimentare pentru toate cheltuielile effectuate pentru recuperarea sumelor că urmare a neexecutarii la timp a obligațiilor de către debitor.

Ordonanță de plata emisă de instanța este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare de către debitor. Ordonanță are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluționarea cererii în anulare și devine definitivă că urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare.

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Această procedura specială este aplicabilă atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10000 lei.

Procedura nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice. De asemenea, procedura nu se aplică cererilor referitoare la starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moștenire, insolvență, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile și a altor proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile (cu excepția acțiunilor privind creanțe având că obiect plata unei sume de bani), arbitraj, atingeri aduse dreptului la viață privată sau a altor drepturi care privesc personalitatea.

SOLICITARE CONSULTANȚĂ