Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Arestul la domiciliu

Măsura arestului la domiciliu urmează aceleași reguli procedurale in cazul in care este propusa prin referat motivat de către procuror, iar daca procurorul a propus luarea măsurii arestării preventive si judecătorul a dispus înlocuirea acesteia cu măsura preventiva a arestului la domiciliu, aceasta urmează de regula a fi propusa spre prelungire de către procuror înainte de expirare.

Ceea ce este deosebit de relevant in cazul măsurii preventive a arestului la domiciliu este faptul ca se deduce din perioada ce urmează a fi executata in cazul condamnării.

De asemenea, încălcarea obligațiilor corelative măsurii arestului la domiciliu poate conduce la reținerea infracțiunii de evadare.

Art. 218. Codul de procedura penala – Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu

(1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1).

(2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.

(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuieşte, cu privire la inculpatul care locuieşte cu persoanele prevăzute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetată sau condamnată pentru infracţiunea de evadare.

(4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ?