Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Drept Financiar-Bancar

AVEȚI NEVOI DE CONSULTANȚĂ DREPT FINANCIAR-BANCAR?

Drept financiar-bancar

Dreptul financiar-bancar cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează activitatea bancară și a altor instituții de creditare.

Adesea băncile impun spre semnare contracte voluminoase, iar persoanele ce doresc accesarea cât mai rapidă a creditelor nu citesc documentele și nici nu apelează la un avocat specializat în domeniu pentru a le explică semnificația reală a clauzelor contractuale și impactul acestora pe termen lung.

Din perspectiva societăților comerciale oferim consultanță în due-diligence și negocieri anterior contractării creditelor sau liniilor de credit, dar și negocieri cu privire la refinanțări ale creditelor deja obținute sau reprezentarea în litigiile pentru desființarea contractelor de credit sau a clauzelor abuzive, materializate cel mai adesea prin poziția dominantă exercitată de instituțiile financiare.

Un alt aspect deosebit de important este acela al creditelor neachitate la timp, ce adesea se materializează în cesiunea creanței către societățile de recuperări creanțe. Adesea, aceste cesiuni sunt realizate nelegal, iar societățile ce pretind că recuperează creanțe nu au un drept legitim de a solicită debitorului achitarea creanței. În continuare, dacă nu se achita soldul solicitat, societățile de recuperări creanțe procedează la punerea în executare a creanței. Executarea silită pe acest circuit poate fi nelegală, fiind posibilă desființarea inclusiv a titlului executoriu și pe cale de consecință a absolvirii de la plata debitului.

Instituțiile Financiar Nebancare (I.F.N.)

Sunt reglementate de Legea 93/2009 și reprezintă o alternativă la bănci, cu scopul principal de a oferi soluții de creditare rapide cu dobânzi exponențial mai mari.

Deși tentante de abordat într-o situație de criză, în realitate contractarea unui astfel de credit duce cel mai adesea la imposibilitatea de onorare a creditului și executarea silită a debitorului. Dacă în situația unui credit negarantat situația trenează în timp și executările pornite în temeiul unor astfel de credite sunt mai lesne de desființat, în cazul unui credit garantat cu ipotecă mobliliara sau imobiliară, lucrurile devin mai complicate, fiind imperios necesară contactarea unui avocat în primul moment în care debitorul realizează imposibilitatea obiectivă de achitare a creditului.

Echipa Cabinetului de Avocat Iliescu Alexandru Elvir va stă la dispoziție pentru consultanță pre-contractare credit, asistență la semnare contract credit precum și pentru desființarea clauzelor abusive, în cazurile în care asemenea clauze se regăsesc introduse în contract.

În ceea ce privește un contract ce deja își produce efectele juridice va stăm la dispoziție pentru consultanță în vederea desființării unui asemenea contract în cazurile în care există motive în vederea desființării, sau va putem oferi consultanță în vederea desființării executării silite, în cazurile în care contractul a fost pus în executare de către creditor, precum și pentru încheierea unui angajament de plata în scopul stingerii debitului.

Executări silite

În prezent, se estimează că peste 50% dintre români au contractat un credit de nevoi personale sau ipotecar.

În contextul Pandemiei de SARS-Cov2, posibilitatea obiectivă de achitare a creditelor s-a diminuat, de multe ori cetățenii fiind nevoiți să aleagă în plata facturilor și achitarea ratelor. Mai mult, societățile de profesioniști se descurcă din ce în ce mai greu cu gestionarea costurilor totale, fiind nevoiți să apeleze la restructurări, desființări de posture sau alte diferite soluții de optimizare a costurilor operaționale.

Mulți cetățeni au contractat un credit într-un climat stabil, având stabilite proiecții pe următorii 5 ani ani sau chiar pe un interval mai mare, însă actualmente se află puși în față realităților prespuse de consecințele pandemiei, precum și de celelalte aspecte îngrijorătoare geopolitice.

SOLICITARE CONSULTANȚĂ