ONORARII ORARE

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unitați monetare cuvenită avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

ONORARII FIXE (FORFETARE)

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl presteaza sau, după caz, le prestează clientului.

ONORARII DE SUCCES

Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite și să obțină și un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legatură cu latura civilă a cauzei. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

ONORARII COMBINATE

CONSULTANȚĂ

Tariful are în vedere întâlnirea cu avocatul pentru a se oferi opinia acestuia în legătură cu speța cu care este învestit.Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

REGULI GENERALE STABILIRE ONORARIU

Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.
Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

a) Timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client;

b) Natura, noutatea și dificultatea cazului;

c) Importanța intereselor în cauză;

d) Împrejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;

e) Conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;

f) Avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

g) Situația financiară a clientului;

h) Constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurarile cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele legii și ale statutului profesiei. Este interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocați.Onorariile se determină și se prevăd în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia între avocat și client, înainte de începerea asistenței și/sau reprezentării clientului.

Onorariile sunt diferențiate și de domeniul juridic din care face parte speța. Astfel onorariile din sfera dreptului penal al afacerilor (ex. Evaziune fiscală, spălare de bani etc.) vor fi mai mari decât onorariile pentru un dosar de trafic de droguri sau deținere de droguri de mare risc în vederea consumului așa cum o speță cu caracter comercial va genera onorarii mai mari decât un dosar din sfera dreptului familiei.

În cazul în care împrejurarile concrete impun asigurarea asistenței și/sau reprezentării imediate și nu se poate încheia un contract de asistența juridică, avocatul este obligat să transmita clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunostință clientului onorariile pe care le propune pentru asistență și/sau reprezentare. În absența unei instructiuni exprese a clientului privind încetarea asistenței și/sau reprezentării, ori a unei comunicări prin care clientul își exprimă expres dezacordul în privința onorariilor, se consideră onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat ca fiind acceptate. În toate situatiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistență juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă

TOP