Avocat Alexandru Elvir Iliescu

REGULI GENERALE STABILIRE ONORARIU

Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.
Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

a) Timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client;

b) Natura, noutatea și dificultatea cazului;

c) Importanța intereselor în cauză;

d) Împrejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client il împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;

e) Conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;

f) Avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

g) Situația financiară a clientului;

h) Constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurarile cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unitați monetare cuvenită avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl presteaza sau, după caz, le prestează clientului.

Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite și să obțină și un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legatură cu latura civilă a cauzei. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

Tariful are în vedere întâlnirea cu avocatul pentru a se oferi opinia acestuia în legătură cu speța cu care este învestit.Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele legii și ale statutului profesiei.
Onorariile sunt diferențiate de domeniul juridic din care face parte speța.

Onorariile se determină și se prevăd în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia între avocat și client, înainte de începerea asistenței și/sau reprezentării clientului.

Contactează-ne