Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Sesizarea organelor de urmărire penala

Momentul incipient al oricărei proceduri penale in constituie sesizarea organelor de urmărire penala, care conferă acestora cadrul legal necesar, dar si obligatoriu pentru a demara ancheta penala. Înafara modalității de sesizare legale, toate actele de urmărire penala subsecvente sunt nule.

Art. 288. Codul de procedura penala – Modurile de sesizare

(1) Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu.

(2) Când, potrivit legii, punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu autorizarea organului prevăzut de lege, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare în lipsa acestora.

(3) În cazul infracţiunilor săvârşite de militari, sesizarea comandantului este necesară numai în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 413417 din Codul penal.

AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ?