Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Suspectul

Daca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, organul de urmărire penala dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul nu este indicat sau cunoscut.

Atunci când autorul nu este cunoscut si urmărirea penala începe cu privire la fapta, aceasta poarta denumirea de urmărire penala in rem, iar atunci când presupusul autor este identificat urmărirea penala începe in personam.

Art. 307. Codul de procedura penala  – Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect

Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate, fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Suspectul beneficiază in esență de aceleași drepturi ca si inculpatul.

Chiar daca organele de urmărire penala au obligația de a aduce la cunoștință aceste drepturi, presiunea deosebita la care in mod automat este supusa o persoana citata sau adusa cu mandat in vederea unei declarații, conduce la posibilitatea furnizării unor informații care pot afecta situația sa pe întreaga desfășurare a procesului penal.

De asemenea, nu de puține ori persoana adusa pentru a da declarații in calitate de suspect urmează a fi reținută pentru 24 de ore, fiind posibila propunerea de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Subliniem faptul ca declarația data in calitate de suspect sau inculpat poate influenta decisiv întreaga desfășurare a procesului penal, fiind dificil de retractat anumite afirmații in cazul in care persoana acuzata nu se prevalează de dreptul la tăcere.

AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ?